Peter Roumen
HVK-er / directievoering

Peter is sinds juli 2009 werkzaam bij BKK. Peter is gediplomeerd Hogere VeiligheidsKundige (HVK). Peter is verder mede verantwoordelijk voor de veiligheidsaspoecten binnen BKK. Daarnaast verzorgt Peter de directievoering bij bodemsaneringen in het kader van de Zivest saneringen voor Actief Bodembeheer de Kempen.
terug
FJ Design